อบต.เด่นชัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

83
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย นำโดย นายสมชาย ขอนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 4,5,8 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ อถล.ได้ศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยใช้หลัก 3RS การกำจัดขยะเปียกและการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง