คณะอบต.เวียงทองร่วมงานฌาปนกิจศพ 2 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่ม

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองแจ้งว่าวันนี้วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ,นายจำเริญ จินดาเสน ,นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ ,นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ ,นายสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มชนตอม่อสะพาน บริเวณสะพานสองเก้าพัฒนา ราย...

นายกเสรีฯอบต.เวียงทองประชุมวางแผนเปิด“กาดขัวสลิงฮิมยม”

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล ,นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หัวหน้าส่วนราชการ...

เทศบาลเมืองแพร่ออกให้บริการต่อเนื่องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดหมา-แมว

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการดังกล่าว เพื่อลดอัตราการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว...

โรงเรียนเทพนารีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากการประกวดวาดภาพจากมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ”โคกหนองนา โมเดล”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ  เป็นกำลังใจแก่  นางสาวลลิตภัทร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , เด็กหญิงอนัญญา  ถือแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , เด็กหญิงรสกร  บุตรเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , เด็กหญิงชนกวนัน ...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่ รุ่นที่ 2 โดยมีนางดารณี ชัยนิชยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพัชมณ เกตุบำรุง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุอื่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว...

เทศบาลเมืองแพร่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วยพิธีสมโภชเทียนพรรษา...

เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำจิตอาสาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ภายใต้การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ วันพ่อแห่งชาติ ” โดยมีนายชัยฤกษ์ ยะปะนันท์...

(มีคลิป) นายกเสรีฯนายกอบต.เวียงทองร่วมกับอำเภอสูงเม่นติดตามความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายแม่น้ำยม

https://youtu.be/2FuOdZHd330 จากเหตุการณ์มีผู้สูญหายทางแม่น้ำยม เมื่อเย็นวันที่ 2 ที่ผ่านมา จากการซ้อมฝีพาย เพื่อจะทำการแข่งขันเรือในงานประเพณี ในวันที่ 15-16 ต.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งผู้สูญหายรายที่ 1 คือนายชญาการ แสงโชค อายุ 31 ปี สวมเสื้อสีม่วงกางเกงขาสั้นสีดำ รูปร่างท้วมสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง และรายที่...

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งว่าเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้ารับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation :...

นส.รวีวรรณ ศรีวิลัย เลขาฯนายกอบต.นาจักร ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบจ.แพร่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวรวีวรรณ ศรีวิลัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมนายนิวัฒน์ ตอนจักรและนางกาญจนา ทนันชัย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาจักร ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม ให้กับเด็กชายกัษฎากร วรรณสมพร นักเรียนโรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)ซึ่งป่วยด้วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ที่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

ขอบคุณที่ติดตาม

37,364แฟนคลับชอบ
43,000ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวล่าสุด