เทศบาลเมืองแพร่ จัดประกวดเยาวชนคนรักดนตรีต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.30- 20.00 น. สำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนคนรักดนตรีต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างกิจกรรมในกลุ่มเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเพลงที่ใช้ประกวดเป็นเพลงอิสระ 2 เพลง รวมทั้งพูดเชิญชวนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์...

หน่วยบริการ EMR รถกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. โดยการสั่งการของนายสมคิด  ยอดสาร  นายกอิงค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด หน่วยบริการ EMR รถกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านตอนิมิตร...

เทคนิคแพร่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นำโดย นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่  ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่  19-21 กรกฎาคม 2566  ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งผลการแข่งขัน...

เทศบาลเมืองแพร่ร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล“ตักบาตรบนเมก”ทุกวันพุธ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ชุมชนน้ำคือ ชุมชนสระบ่อแก้ว ชุมชนทุ่งต้อม สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด...

สมาคมฯกู้ภัยแพร่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงเหตุเพลิงไหม้ วพบ.แพร่

เมื่อบ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ สั่งการโดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล นายกสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ ให้นำทีมค้นหา และปฏิบัติการกู้ภัย เข้าร่วมซ้อมแผน เหตุเพลิงไหม้ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี แพร่ การซักซ้อมแผนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามยุทธการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการซ้อมแผนครั้งนี้ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...

อบต.เวียงทอง นำคณะร่วมงาน ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, คณะผู้บริหารฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมในขบวนแห่เครื่องสักการะ ของอำเภอสูงเม่น และพิธีก๋วยสลาก ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2566...

รร.อนุบาลแพร่เจ๋งจัด”กิจกรรมครอบครัวนักคิดค่ายวิทย์สัมพันธ์”

วันนี้ 2 ก.ย. 66 ที่ เวลา 09.00 น. ที่รร.อนุบาลแพร่ นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ เป็นประธานเปิดการจัด "กิจกรรมครอบครัวนักคิด ค่ายวิทย์สัมพันธ์" โดยมีนางญาณิน สีตนไชย รองผอ.รร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ห้องเรียน...

วัดพระธาตุช่อแฮฯเชิญชวนสืบสานประเพณีตานสลากก๋วยเกื้อกูลฯในวันศุกร์ที่29ก.ย.66นี้

ครั้งแรกในจ.แพร่จัดสลากก๋วยเกื้อกูล ที่เปิดให้วัดและองค์กรต่างๆนำต้นกัณฑ์สลากมาให้ผู้แสวงบุญร่วมทำบุญ นำเงินเข้าวัดหรือองค์กรของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 29ก.ย.66 พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้จัดงานประเพณีตานสลากก๋วยเกื้อกูล หนุนนำชุมชนยลวิถีวัดพระธาตุช่อแฮขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 29  กันยายน 2566ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่เคยจัด คือ เปิดโอกาสให้วัดและองค์กรต่างๆนำต้นกัณฑ์สลากมาให้ผู้แสวงบุญร่วมทำบุญ นำเงินเข้าวัดหรือองค์กรของตนเองเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สำหรับประเพณีตานสลากก๋วยเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภาคเหนือตอนบน ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวเมตตาภรณ์ จรรยางาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางลัลน์ทริมาล วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และประชุมชี้แจง นโยบายการจัดบริหารและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน เกิดความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ...

แพร่สุดจึ้ง!!!รายได้ท่องเที่ยวเกิน 3 พันล้านบาทแล้ว

ตั้งเป้ามี 67 เปิดปฏิทินท่องเที่ยวแพร่อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังเม็ดเงินรายได้จากจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3,500 – 4,000 ล้านบาท ผู้ว่าฯแพร่ ขอบคุณสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่อย่างสร้างสรรค์ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิดได้เร็วที่สุด โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท หลังจากมารับตำแหน่งได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้