ประกาศ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

ประกาศ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ด้วย คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 269/2 ถนนยันตรกิจโกศล...

ประกาศ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด

ประกาศ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แทร็คโก้ จำกัด ด้วย คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 269/2 ถนนยันตรกิจโกศล...

ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด

ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ตัวยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ทำการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด เลขที่ 3 ถนน ยันตรกิจ โกศล...

ประกาศ บ.บีอิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประกาศ บริษัท  บีอิ้ง โซลูชั่น  จำกัด เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท บีอิ้งโซลูชั่น จำกัด   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  22  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้