วันหยุดแต่คณะบริหารอบต.เวียงทองไม่หยุดลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้

40
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือ ถึงที่สวนนางวิไลวรรณ กาศเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (สายริมตลิ่ง) โดยใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งถนนมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงทองกำหนด คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์ถัดไป