เทศบาลเมืองแพร่จัดพิธีสืบชะตาศาลหลักเมืองแพร่ เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

20
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.09 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสืบชะตาศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและคณะครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการและเอกชนจังหวัดแพร่ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่