อบต.เวียงทอง เร่งมอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

208
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียงทอง ร่วมมอบวัสดุสังกะสีซ่อมแซมหลังคาบ้านที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน รายนางลัดดา ธรรมโหร หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเยียวยา สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากด้านสาธารณภัย