เชิญชวนร่วมทำบุญ สมทบทุนเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอำเภอลอง

13
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

พระครูสิริสุเมธากร เจ้าคณะอำเภอลอง เจริญพรว่า เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลลอง มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปรับบริการต่างอำเภอทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความยากลำบากจากการเดินทาง สูญเสียรายได้เนื่องจากการหยุดงานและเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันอำเภอลอง ยังไม่มีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าว ดังนั้น กองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลองโดยกลุ่มรักเมืองลอง ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลลองในการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เนื่องจากโรงพยาบาลลอง มีสถานที่แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดทำทางลาดขึ้นไปยังศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและยังพบปัญหาน้ำประปาที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล รวมไปถึงยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางกองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลองโดยกลุ่มรักเมืองลอง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาโดยบริจาคได้ที่กลุ่มรักเมืองลองหรือที่โรงพยาบาลลอง ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลลอง” หมายเลขบัญชี 5130243455 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลอง ชื่อบัญชี “กองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลอง โดยกลุ่มรักเมืองลอง” หมายเลขบัญชี 513 0597306 ผู้บริจาคโปรดระบุ “บริจาคเพื่อเปิดศูนย์ฟอกไตโรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่”