เปิดงานสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา”

28
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธาน “จุดสะโป้ก”ในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยชุดการแสดงสี่ภาค จากโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และการแสดงฟ้อนทีปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง รับชมการแสดงจากศิลปิน “ดุ๋ย อาดุลย์”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมือง อาทิ การประกวดลาบขมเมืองแป้ การประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้ การประกวดขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้ และกิจกรรมการแข่งขันจุดสะโป้ก“หนึ่งเดียวในโลก สะโป้กเมืองแป้” ลิ้มรสความอร่อยสุดยอดลาบขมเมืองแป้ สนุกสนานชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำ อีกทั้งกิจกรรมนั่งรถรางฟรี “แอ่วปี๋ใหม่ รอบเวียง เคียงเมก เอกลักษณ์หม้อห้อม พร้อมใจ๋สรงนำพระ” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสืบสานคุณค่าสาระมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่การรับรู้ของทุกประเทศ สนับสนุนการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”

ทั้งนี้ผลการแข่งขันการประกวดลาบขมเมืองแป้ /รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม อปพร. แพร่ ชะ ชะ ช่า/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม สามพี่น้องร่องซ้อ /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ลาบขมเจ้า เด้าลิ้นขนาด (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล)

ผลการแข่งขันการประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้ /รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ชุมชนน้ำคือ/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม สาวเหลือน้อย ซ.1 คำแสน (ชุมชนศรีชุม)/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม แกงโฮะสามสหาย

ผลการแข่งขันการประกวดขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้ /รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ชุมชนน้ำคือ/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม สาวเหลือน้อย ซ. 1 คำแสน (ชุมชนศรีชุม)/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ชุมชนเหมืองแดง

ผลการแข่งขันจุดสะโป๊กเมืองแป้ (ประเภทความแม่นยำ) /รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ชุมชนชัยมงคล 2/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ชุมชนชัยมงคล 4/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ชุมชนเชตะวัน

ผลการแข่งขันจุดสะโป้ก (ประเภททั่วไป)/รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ช่างเชื่อมมือทอง 2/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม นักรบกระจกดำ 3 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ใหญ่มหาโพธิ์