คณะผู้บริหารอบต.นาจักร พร้อมสมาชิกส.อบต.ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่

138
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร มอบหมายให้ นายสุนนท์ จิตใจ รองนายกองค์การบริหารตำบล และนางสาวรวีวรรณ ศรีวิลัย เลขานายกฯ พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกิจกรรม โครงการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567

และร่วมแสดงความยินดี ต่อผู้สูงอายุตำบลนาจักร นางสุนิตย์ จิรพงษ์สุวรรณ รับรางวัลครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด และนายวินัย สาใจ รับรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 มอบโดย นายเลิศชัย  สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่