นายกอนุวัธ นำคณะสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกิ๋นพื้นที่ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น

67
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น นายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น

ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ส.อบต. ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกันสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกิ๋น เพื่อที่จะทำการขุดลอก เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบล บ้านกวางอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่