รร.เทพนารีร่วมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน สถาบันขงจื่อจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

109
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ 2567:โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนและศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน  สถาบันขงจื่อ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2567

 เพื่อจัดพิธีให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีเกียรติทุกท่าน  เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ในการจัดกิจกรรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณครูสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยคุณครูต่างชาติจีน จัดให้มีการให้ความรู้ความสำคัญของวันตรุษจีน การกล่าวคำอวยพร การมอบของที่เป็นสิริมงคลแก่ประธานในพิธี และมอบขนมสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน