รร.อนุบาลแพร่ร่วมพลังปลูกหญ้าวันพ่อและวันชาติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

143
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ พร้อมด้วยน.ส.สุภรภัทรา  สรวังซ้าย  นางญาณิน  สีตนไชยรอง ผอ.รร.และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพาลูกปลูกหญ้า พัฒนาพื้นดินให้งดงาม และเนื่องในโอกาสวันดินโลกอีกด้วย ณ อาคารพิมานบงกชและบริเวณพื้นที่สนามกีฬา ครบรอบ 70 ปี

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาล กล่าวว่า ทางรร.อนุบาลแพร่ ได้ปลูกหญ้าเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ทางรร.อนุบาลแพร่ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่รวมพลังกันในการทำกิจกรรมในครั้งนี้