ผู้ว่าฯแพร่ เชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทน เข้าไปเป็นบอร์ดบริหารกองทุนประกันสังคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกันตนและนายจ้าง

53
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งของจังหวัดแพร่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ระหว่าง 12 ต.ค.-10 พ.ย.66 ซึ่งจังหวัดแพร่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 3,773 รายนายจ้าง 53 ราย และผู้ประกันตน 3,720 ราย โดยลูกจ้าง 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ หรือ เว็ปไซด์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่โดยจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. สถานที่เลือกตั้ง จังหวัดแพร่กำหนดขึ้นที่ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านการรอคอยและการเรียกร้องที่ยาวนาน  การเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้มีส่วนร่วม เลือกผู้แทนเข้าไปกำหนดนโยบายและบริหารกองทุนประกันสังคม จึงขอเชิญชวนผู้มีรายชื่อของจังหวัดแพร่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน.

***ขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่***

บทความก่อนหน้านี้เหรียญทองแรกของจังหวัดแพร่มาแล้ว น้องเอเธนส์ สาวน้อยนักแม่นปืนนักเรียนชั้น ม.2 รร.เทพนารี แผนกสองภาษา
บทความถัดไปองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของรัฐบาลทั้ง 17 เป้าหมาย
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์