ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่

21
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกองและสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งมอบนโยบายข้อสั่งการของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่

รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อีกทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
บทความถัดไปวรวัจน์จับมือนพ.นิยม จี้มหาดไทยทบทวนกฎหมายผังเมือง 6 ข้อ ที่จ.แพร่ได้รับผลกระทบถูกควบคุมไม่ให้พัฒนาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์