นายกเสรีฯพร้อมรองโผนฯลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอกวัชพืช และสิ่งกีดขว้างลำน้ำห้วยแพน

128
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ณ ลำห้วยแพน พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอกวัชพืช และสิ่งกีดขว้างลำน้ำห้วยแพน

2. โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขุดลอกวัชพืช

3. โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ

ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้ง 3 โครงการ ประชาชนสามารถใช้การและสัญจรได้ตามปกติ