ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพนารีคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด

111
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางสุกานต์ดา  พันธ์นิติพงศ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ฝากชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด โดยสโมสรไลน์ออนส์จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่  27  ระดับจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ในระดับประถมศึกษามีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 โรงเรียน

1. ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 900 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

 – เด็กหญิงศิมาพร    เพชรศร   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 – เด็กหญิงศุภรดา   ฟุ่มเฟือย   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 – เด็กหญิงภัทรวดี   มูลสีสุข    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,200 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

 – เด็กชายถิรฉัตร ศิริสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 – เด็กชายภูมิพัฒน์   เวียงนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 – เด็กชายกฤดิอังกร   บัวลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความก่อนหน้านี้บุญกฐินสามัคคีวัดถิ่นในสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ห้องบูรพาจารย์
บทความถัดไปนายกเสรีฯพร้อมรองโผนฯลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอกวัชพืช และสิ่งกีดขว้างลำน้ำห้วยแพน
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์