นายกวสันต์-ประธานวิตติ-นายอำเภอสูงเม่นพร้อมใจร่วมถวายกฐินวัดดอนมูล

42
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ร่วมกับคณะศรัทธา ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 วัดดอนมูล

 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดดอนมูล เป็นการปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคีของชาติและท้องถิ่นคงให้คงอยู่สืบไป ณ วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายวิตติ แสงสุพรรณ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายนคร  สายยืด  นายอำเภอสูงเม่น  พร้อมประชาชนเข้าร่วมการถวายกฐินในครั้งเป็นจำนวนมาก