ผู้ว่าแพร่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ว่าสำเภาทอง ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หอการค้าจังวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในโอกาสที่ได้รับรับรางวัล”ผู้ว่าสำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกุลรัฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าไทย 

โดยมี  นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการหอการค้าไทย ประธานอาวุโสหอการค้าแพร่  นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นางสุดสวาสดิ์ มงคลเจริญวงศ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแพร่ นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล  ประธาน Yec หอการค้าแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร