นายกพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

35
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ และบริเวณรอบสนามโรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเชตวัน (เพิ่มเติม) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
บทความถัดไปเทศบาลตำบลร้องกวางประชุมประชาคมหมู่บ้านวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์