อบต.เวียงทองประชุมพิจารณาช่วยเหลือทางการเกษตรของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากน้ำท่วม

127
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากน้ำท่วมนาข้าว จำนวน 7 ราย , น้ำท่วมข้าวโพดเสียหาย จำนวน 1 ราย และน้ำท่วมมันสำปะหลัง จำนวน 1 ราย ร่วมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โดยมี นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น, จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , หัวหน้าสำนักปลัดอบต.เวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง