ผอ.พื้นที่อนุรักษ์ที่13 จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย

233
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นายกมล  นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแพร่ และตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทันทีที่ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด จึงได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลองและอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในการเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของในบ้านเรือนขึ้นที่สูงเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชนผู้สูงอายุไปยังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินของราษฎรออกจากบ้านเรือน ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ท้องที่บ้านม่วงคำ หมู่ที่1 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ บ้านปง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)ชาวบ้านแม่ยุ้นผวา!!!สันอ่างเก็บน้ำแม่ยุ้นมีปัญหามีรอยโหว่หวั่นอ่างแตก
บทความถัดไปนายกสมคิดลงพื้นที่ออกช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์