เทศบาลเมืองแพร่จัดการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2566

27
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นางสาวปนิตา พงษ์นวล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)ศรัทธาแน่นวัดร่วมประเพณีตานสลากก๋วยเกื้อกูลฯที่วัดพระธาตุช่อแฮ
บทความถัดไปเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบอุปกรณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ตามโครงการถนนตัวอย่าง
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์