เทศบาล ต.ร้องกวาง เจ๋ง!!! หนึ่งเดียวใน จ.แพร่ รับรางวัล “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น”

85
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เข้ารับประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น” ประจำปี 2566 จาก ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลดังกล่าว เทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำ Platform Traffy Fondue มาใช้ในการให้บริการรับแจ้งเหตุปัญหาเมือง โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางระบบไลน์ Traffy Fondue ซึ่งจะแจ้งปัญหายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ทั้งนี้ผู้แจ้งยังสามารถติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบต่อไป