(มีคลิป)วัดสูงเม่นจัด”ห่อธัมม์ เพื่อแม่”ปีที่12แล้ว

48
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2566 สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น ร่วมกับ สกร.อำเภอสูงเม่น  เทศบาลตำบลสูงเม่น สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น และ มัคคุเทศก์ลานธัมม์ วัดสูงเม่น จัดกิจกรรม”…ห่อธัมม์ 91 คัมภีร์  เพื่อแม่”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ครั้งแรกของโลกนำหม้อห้อมลายสักแพร่ ห่อคัมภีร์ ธัมม์ปารมี 8,000 ชั้น กิจกรรม วันแม่ ของชาวเมืองธัมม์กิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิหารพระเจ้าใจ๋ดี วัดสูงเม่นมีพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ คุณจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ มี อ.วันเพ็ญ แก้วกัน ประธานมัคคุเทศก์ลานธัมม์วัดสูงเม่น อ.นวลทา จินดาสุ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น และ ผู้บริหารจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)อำเภอสูงเม่น และ มัคคุเทศก์ลานธัมม์ ประกอบด้วย แม่ครูแสงแก้ว พ่อลุงสมนึก คุณนฤดม คำมีสว่าง คุณนิตยา สายศร คุณภัทรศักดิ์ สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเม่น คุณบุญมี อำไพ หมั่นเรียน คุณถนอมศรี หนองแส  คุณสุภิญ สีเขียว คุณมาลอน เวสประชุม อ.พรรณี ปัญญาธิคุณ คุณสมพร คุณอำพัน แก้วกัน คุณราณี หอมดี อ.นันทวัน แก้วกัน คุณภัณฑิรา จินดาสุ คุณดุษฏี ขีดดี อ.ถนอม แดนโพธิ์ และ ญาติธัมม์หลายคณะ

โดยกิจกรรม มีดังนี้เวลา 10.12 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับศีล10.20 น. เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวคำถวายพระพร10.30 น. เจริญพระพุทธมนต์สวดบทคาถาโบราณ “ปารมี แปดพันชั้น และ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล10.55 น. กล่าวคำขออนุญาตห่อคัมภีร์ธัมม์ต่อหน้าองค์พระเจ้าใจดี 11.00 น.พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาให้พร 11.10 น.เริ่มห่อเป็นปฐมฤกษ์ 27 คัมภีร์ ( พระสงฆ์เจริญบทชัยมงคลคาถา11.40 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธีกิจกรรมนี้ จะห่อไปเรื่อยๆจนถึง 22 สิงหาคม 66 ครบ 91 คัมภีร์กิจกรรม ห่อคัมภีร์เพื่อแม่ เป็นกิจกรรมที่วัดสูงเม่น ร่วมกับชุมชนสูงเม่น ได้ฟื้นฟูประเพณีโบราณนี้ มาต่อเนื่องกัน 12 ปีแล้ว ประเพณีนี้เคยหายไป เกือบ 200 กว่าปีประเพณีดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และ ต่อยอดประเพณีโบราณ

การถวายผ้าห่อคัมภีร์และการห่อธัมม์  ของกลุ่มสตรี ชาวสูงเม่น ที่เคยทำกันอย่างแพร่หลาย สมัยหลวงปู่ครูบามหาเถร เป็นเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นเมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมาการห่อคัมภีร์ เป็นมรดกบุญที่หลวงปู่ครูบามหาเถรได้มอบไว้ให้สตรีชาวสูงเม่นและชาวจังหวัดแพร่ และที่สนใจทั่วไป ได้มาร่วมสืบสานอนุรักษ์คัมภีธัมม์ จากทุกเมืองของล้านนาและล้านช้างหลวงพระบางซึ่งสร้างขึ้นในสมัยหลวงปู่ครูบามหาเถร ในช่วง พ.ศ.2369 – 2411

คัมภีร์ทั้งหมด เป็นทั้งพระไตรปิฎกและ ภูมิปัญญาสำคัญของโลก ได้ถูกเก็บรักษาเป็นมรดกธัมม์ของชาติ ณ วัดสูงเม่น เพื่อ เป็นเมือง พระธรรม ประจำล้านนาและล้านช้าง รักษาภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาในเขตล้านนาไทยให้มีอายุยืนถึง 5,000 พระวัสสา หรือ 5,000 ปี การถวายผ้าห่อคัมภีร์ และการห่อธัมม์ จึงเป็นบุญ มหากุศล ที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ปีนี้ เป็นแรก ครั้งแรกของโลก ที่ได้นำผ้าหม้อห้อมลายดอกสักแพร่. มาห่อคัมภีร์ ชื่อว่า ธัมม์ปารมีแปดพันชั้น…สืบสานประเพณีของสตรีลานธัมม์ล้านนาไทย. จำนวน 91 คัมภีร์ เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับมหากุศลในครั้งนี้ด้วย เอาบุญมาฝาก ทุกท่านวันแม่ ปี พ.ศ.2566

บทความก่อนหน้านี้นายกเสรีฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานอบต.เวียงทองร่วมพิธีทำบุญพระราชกุศล
บทความถัดไปรองปลัดอบต.ร่องกาศ,หัวหน้าส่วนราชการพนักงานอบต.ร่องกาศร่วมพิธีทำบุญพระราชกุศล