กำนันอรรถฯขอบพระคุณทุกกำลังใจหลังได้รับเลือกเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

407
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายศรัณยพงศ์ วงษ์นาคพงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วย 17 จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 55,000 คนจึงทำให้ตำแหน่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือว่างลง ในที่ประชุมเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมมีมติให้เลือกประธานคนใหม่ โดยได้มีสมาชิกเสนอชื่อ นายรัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วย 17 จังหวัดภาคเหนือ คนใหม่ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีคู่แข่ง นายรัฐกานต์ฯ จึงได้รับตำแหน่งมาอย่างชอบธรรม

หลังรับตำแหน่ง กำนันอรรถ หรือ นายรัฐกานต์ จันทนู ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วย 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้กล่าวว่า จากการที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกำนันมา 20 ปีเศษ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เต็มกำลังความสามารถโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 6 ประการในการทำงาน(ตามที่คุณพ่อเจริญ-คุณแม่พวงทอง จันทนู ได้สอนไว้ในวันแรกที่รับตำแหน่ง ) จนทำงานโดยยึดหลักดังกล่าวจนเป็นนิสัย ทำให้ได้รับรางวัลแหนบทองคำถึงสองสมัย การรับตำแหน่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจะทำงานให้เต็มความสามารถและร่วมก้าวไปกับท่านนายกสมาคมทุกๆจังหวัดคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกระผมเป็นอย่างยิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ กำนันอรรถ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ คือประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ พ่วงด้วย ตำแหน่งรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และตำแหน่งอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย อีกด้วย.