นายกพิพัฒน์  นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวัน“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

54
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวัน“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566″ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น หมอกควันดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ