ทต.ช่อแฮ ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอครั้งที่ 6/2566

76
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล

ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองแพร่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่เป็นประธานการประชุม พร้อมให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช่อแฮ ที่ชนะการแข่งขันทักษะการกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในการกู้ภัย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ