ททท. สำนักงานแพร่ ชวนมา“เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์หน้าฝน ” มาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเมืองแพร่ และท่องเที่ยวแพร่ในช่วงหน้าฝน Green Season

388
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

         นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้มีกิจกรรมประเพณีที่สำคัญและน่าสนใจ โดย จังหวัดแพร่ ร่วมกับ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ ในจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –3 มิถุนายน 2566 เดิมเป็นวัดที่เกิดจากการรวม 2 วัดเข้าเป็นวัดเดียวกัน คือวัดพระบาทและวัดมิ่งเมือง เป็นวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เมื่อพ.ศ.2498 ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด ประกอบด้วยรอยพระพุทธบาท 4 รอย เจดีย์มิ่งเมือง พระพุทธมิ่งขวัญเมือง และพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง กิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี,ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง, ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ ศาลาพุทธสถาน กิจกรรมไฮไลท์เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี และขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 8 อำเภอ จำนวน 12 ขบวน เริ่มต้นจากตลาดแพร่ปรีดามายังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในช่วงวันจัดงาน ตลอด 7 วัน ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะคัมภีร์ล้านนาทำด้วยผ้าปักดิ้นทองของเจ้าแม่บัวไหล ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง,ร่วมสรงน้ำ และปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโกศัยฯ, การสาธิตตุงล้านนา ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม และกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5451 1384 หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0546 25496

จังหวัดแพร่ยังมีกิจกรรมประเพณีที่น่าสนใจอยากให้ร่วมสัมผัส อาทิ กิจกรรมตักบาตรบนเมก จัดขึ้นทุกวันพุธ ซึ่ง “เมก” หรือ “กำแพงเมืองโบราณ” เป็นเขตแนวกำแพงดินล้อมรอบเขตเมืองเก่าแพร่ที่สามารถเดินได้และมีความร่มรื่นสวยงาม และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ “ประเพณีตักบาตรกองกีด” ณ กองกีด (ระหว่างบ้านวงศ์บุรีและวัดพงษ์สุนันท์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ คำว่า กองกีด หมายถึง ถนนซอยเล็กสามารถเดินเข้าออกได้ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยวัดและชุมชนพงษ์สุนันท์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน (ยกเว้นที่จัดไม่ตรงวันเสาร์แรก คือ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมและวันเสาร์ที่ 30  ธันวาคม) เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป      ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ตลอดจนเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ วัดพงษ์สุนันท์ บ้านวงศ์บุรี วัดหลวง วัดพระนอน ตลาดวัฒนธรรมกาดกองเก่า กาดพระนอน ได้

แหล่งท่องเที่ยวที่ชวนมาสัมผัสหน้าฝนของจังหวัดแพร่ เส้นทาง Green Season มาสัมผัสความเขียวในช่วงหน้าฝน อาทิ สะพานขัวแตะ วัดนาคูหา ตั้งอยู่บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 25 กิโลเมตร สะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสำหรับเดินเล่นรับลมชมวิวทิวทัศน์ผาสิงห์มองเห็นทิวเขาธรรมชาติรอบวัดสวยงามมาก ช่วงหน้าฝนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมชาวบ้านจะเริ่มปลูกข้าวทั้งสองฝั่งของสะพานไม้ไผ่ จะเห็นเป็นทุ่งนาสีเขียวในช่วงเดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวสามารถสักการะพระเจ้าต๋นหลวงขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางฉันลูกสมอ นอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคม หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ทุกปีจะจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะบนสะพานขัวแตะ “นา-คูหา-ผาสิงห์” ประจำปี 2566 ณ วัดนาคูหา เป็นกิจกรรมการสร้างส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นถิ่นและเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์นาคูหา ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ได้เสนอแหล่งท่องเที่ยว “ผาสิงห์ นาคูหา” เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapers ของจังหวัดแพร่ และ“พระอกแตก วัดบ้านแก่งใต้” เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapers ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง ททท.เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเข้าไปร่วมโหวตแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเพื่อจะได้เป็นหนึ่งใน 20 แหล่งท่องเที่ยวสุด Unseen ใหม่ของเมืองไทย โดยสามารถเข้าไปร่วมโหวตผ่าน https://www.unseennewchapters.com ได้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน นี้ สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ (แพร่, อุตรดิตถ์) โทรศัพท์ 0 5452 1127 หรือ Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานแพร่