นายกวสันต์ จัดอบรมทำขนมไทยให้กับแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

121
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล นำโดยนายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กิจกรรมการทำขนมไทยตะโก้เผือกกะทิสดและน้ำสมุนไพรอัญชัญมะนาว)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล