ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.ดูงานการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

111
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ พันตำรวจโท อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และคณะฯ ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ “การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการระงับอัคคีภัย กู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่