นายกโชคชัยฯร่วมงานสภากาแฟพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่นๆ

127
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ สามารถปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระในจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่