(มีคลิป) จังหวัดแพร่ เชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

269
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นงานประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่มีการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น

 โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 28  พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนศิลปวัฒนธรรม ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพระราชทาน ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ จากนั้นเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานฯ และตลอดทั้ง 7 วัน (28 พ.ค.-3 มิ.ย.66 )  มีกิจกรรมประกอบด้วย ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ สรงน้ำ และปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโกศัยฯ การสาธิตตุงล้านนา   พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพระราชทาน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เทศน์มหาชาติ การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงธรรมะ ชมการการประกวดเอาขวัญลูกแก้ว กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบโล่คนดีศรีพุทธศาสตร์ กิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา โดยสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่ พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม จำนวน 30 บูธ ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

นายชุติเดช  มีจันทร์ ผวจ.แพร่กล่าวปิดท้ายเชิญชวน ประชาชนเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3มิ.ย.นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป.