เทศบาลเมืองแพร่ จัด“กิจกรรม Eco-Print เรียนรู้ธรรมชาติสู่วิถีชุมชน” แก่เด็กและเยาวชน

59
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี 2566 “กิจกรรม Eco-Print เรียนรู้ธรรมชาติสู่วิถีชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านอาชีพในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชนฯ โอกาสนี้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจ และรับฟังการกล่าวรายงานโดยประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแพร่

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวและสารที่เกิดจากธรรมชาติ ชนิดของผ้าและการเตรียมผ้า โดยนางสาวนฤมล ชุ่มใจ การฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มทำ Eco-Print สารช่วยติดสี และอัตราส่วนในการผสมสูตรน้ำยา Eco-Print โดยนางเกษสุดา ศิริข่วง นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มทำ Eco-Print ด้วยเทคนิคพิเศษ การสาธิต Work Shop ชุด Kid Eco-Print โดยนางนันทรัตน์ วิเศษไพฑูรย์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองแพร่

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)ไอ้ท็อปมือฆ่าญาติเมียดอดมอบตัวกลางดึกที่สภ.เมืองแพร่
บทความถัดไปพบคนใจบุญนำแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนมาปูลานองค์พระธาตุช่อแฮ