นายกวินัย นายกอบต.บ้านเหล่า รับรางวัลด้านที่ 7 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

80
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แจ้งว่าวันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565  ด้านที่ 7 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่