เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมงานแถลงข่าว “งานแพร่คราฟท์ 2022”

26
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมงานแถลงข่าว “งานแพร่คราฟท์ 2022” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกับกลุ่มแพร่คราฟท์และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

 กำหนดจัดกิจกรรมแพร่คราฟท์ 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-22.00 น. ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่ (โรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่เดิม) ในรูปแบบการจัดโชว์สินค้า จำหน่ายสินค้า และลาน DIY สร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญางานคราฟท์ของจังหวัดแพร่ให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการคราฟท์แพร่ให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า เป็นการเปิดโอกาสชวนเพื่อนกลุ่มงานคราฟท์จากต่างพื้นที่ได้มาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนประสบการณ์คราฟท์ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดแพร่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไป โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ณ บายศรีครีเอชั่น ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่