(มีคลิป)สพป.แพร่ เขต 1 นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 250 คน พัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮ

41
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันนี้ 16 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระรามหลวง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ และนายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัด  5  โรงเรียน จำนวน 250 คน พัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อสนองนโยบายของจ.แพร่ ที่ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 (Year of Tiger ๒๐๒๒) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและยกระดับด้านการท่องเที่ยว และการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มีส่วนร่วมตามปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปีขาล ในปี 2565 นี้ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาลหรือปีเสือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ และเป็นการสมโภชงานรวมพลคนปีขาลซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีขาลหรือปีเสือ

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสพป.แพร่ เขต 1 นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 250 คน มาช่วยพัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งทางวัดกำลังบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ และพระอุโบสถ มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากราบไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ การมาพัฒนาวัดเป็นการเสริมสร้างให้วัด มีความสะอาด สวยงาม ให้สมกับเป็นวัดท่องเที่ยวของจ.แพร่ จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้