นายกอดุลย์เทศบาลตำบลช่อแฮร่วมกับหน.สำนักปลัด ตรวจดูน้ำป่าฤดูน้ำหลากลำน้ำแม่ก๋อน

217
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนางสวัสดิ์ศรี  ยิ้มศิริ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่อแฮ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูน้ำป่าที่เริ่มไหลออกมา ของลำน้ำแม่ก๋อน เมื่อมีปริมาณฝนตกเยอะพอสมควร ในช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคม และตรวจดูตามจุดต่าง ๆ อาทิ ฝาย  ตอหม้อสะพาน จุดที่น้ำพัดพาเศษวัชพืช เศษกอไผ่ มาติดขวางทางน้ำไหล ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอาจจะเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นทีทางการเกษตรของประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูน้ำหลากในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้