“หมออุ๋ย”เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกซุ้มประตู วัดวังหงส์เหนือ

145
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. ส.ส.นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกซุ้มประตูวัดวังหงส์เหนือพร้อมด้วยคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมงานในพิธี ในครั้งนี้ ณ วัดวังหงส์เหนือ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูวิมล ขันติพลากร เจ้าคณะตำบลวังหงส์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการมานพ อุคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ นำพุทธศานนิกชน ผู้มีเกียรติร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

วัดวังหงส์เหนื่อตั้งอยู่ในบ้านวังหงส์หมู่ที่ 2 ตำบลวังหงส์  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2454 โดยพระยาเผือ ใจนนทถีย์และครูบาเลิศ เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ โดยได้รับบริจาคประชาชน ตำบลวังหงส์ ทั้งบริจาคทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบด้วยโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฏิ เจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้ 1.ครูบาเลิศ  พ.ศ.2454 – 2475 2.หลวงพ่อหมวก   พ.ศ.2475 – 2517 3.พระครูธรรมสารนิวิฐ พ.ศ.2517 – 2540  4.พระอธิการมานพ อัคคจิตโต   พ.ศ.2540 – ถึงปัจจุบัน