โรงเรียนเทพนารีนำนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาธิตการบรรยายธรรม

64
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางสุกานดา  พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ได้มอบหมายให้ นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ ครูผู้สอน  นำนางสาวยมลภัทร  ขัดแสนจักร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาธิตการบรรยายธรรม

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนสาธิตการบรรยายธรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป