อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะงานประเพณี “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี”

236
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 พ.ค.65 ส.อ.วินัย เทพสาธร นายก อบต.บ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเหล่า เข้าร่วมเข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะฯ ของ อำเภอสูงเม่น งานประเพณี “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี” ประจำปี 2565 ซึ่งขบวนแห่ของ อ.สูงเม่น นำโดย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ใน อ.สูงเม่น แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีขาว ร่วมขบวน ณ  ตลาดแพร่ปรีดา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อแห่ไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อไป