(มีคลิป)เจ้าหน้าที่ รพ.สต.70 แห่งทั่วแพร่ พร้อมใจแต่งชุดดำยกป้ายแสดงเจตนารมณ์ขอถ่ายโอนมาสังกัด(อบจ.แพร่)

4395
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -
https://youtu.be/AeqfaT987tc

จากทั้งหมด 119 แห่งของจังหวัดแพร่ สมัครใจเข้าร่วม 70 แห่ง จะถ่ายโอนได้แค่ 6 แห่ง เริ่ม 1 ต.ค.65 จึงทำให้ ที่เหลือต้องแสดงพลังให้รัฐบาลฯ เร่งดำเนินการถ่ายโอน หากล่าช้าจะทำให้การบริหารด้านสุขภาพแก่ประชาชน ขาดโอกาส

เมื่อบ่ายวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ.อาคาร อบจ.แพร่ ( หลังเก่า ) ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ได้มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.กว่า 150 คน ได้เดินทางมาเรียกร้อง การถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด อบจ.แพร่ นำโดยนายธนาวุฒิ ธรรมจักร ผอ. รพ.สต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ และนายวราวุฒิ  เสนาธรรม ผอ.รพ.สต.แม่เกี่ยม อ.ลอง จ.แพร่  รองประธานชมรม ผอ.รพ.สต. จังหวัดแพร่ และมี นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกอบจ.แพร่ นายวีฤทธิ์ กวยปาณิก น.ส.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ ได้ออกมาต้อนรับ

นายธนาวุฒิ ธรรมจักร ผอ.รพ.ทุ่งน้าว แกนนำ กล่าวกับ ผู้สื่อข่าวว่าที่มาในวันนี้โดยการแต่งชุดดำเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ไม่ยอมถ่ายโอนรพ.สต.จาก รพ.สต.ใน จ.แพร่มี 119 แห่ง ได้สมัครใจขอโอนไปอยู่กับ อบจ.แพร่ 70 แห่งและได้รับให้ถ่ายโอนมาเพียง 6 แห่งใน จ.แพร่ต้องการให้โอนมาทั้งหมดตามที่สมัครใจ

รพ.สต.ในจ.แพร่ต้องการแสดงพลัง เพื่อให้ทางรัฐบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถ่ายโอน ฯ ได้พิจารณาให้มีการถ่ายโอน รพ.สต.ทั้ง 70 แห่ง ที่สมัครใจในการถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.แพร่ เพื่อให้การบริการประชาชนด้านสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนในท้องที่ได้ดี และรวดเร็วกว่า เรื่องงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญมาก ทาง อบจ.ทุกจังหวัด มีความพร้อมในเรื่องการถ่ายโอนบุคคลากร แต่เบื้องต้นจะถ่ายโอนเพียง 6 แห่งก่อน จึงอยากอยากมาสังกัด อบจ.แพร่ ทั้ง 70 แห่งพร้อมกัน ตามที่สมัครใจ จึงได้เดินทางมาแสดงพลังเรียกร้องตามเหตุผลดังกล่าว คาดว่าจะได้รับการพิจารณาตามต้องการต่อไป