“หมออุ๋ย ร่วมพิธีเปิด โครงการหน้าบ้านน่ามอง ของดีตำบลวังธง ประจำปี 2565”

57
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 25 มีนาคม 2565  นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมสนับสนุนอาหาร จำนวน 200 กล่อง ในโครงการหน้าบ้านน่ามอง ของดีตำบลวังธง ประจำปี พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง มีสถานที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนชาวตำบลวังธง โดยการประชาสัมพันธ์ของดีที่อยู่ในตำบลวังธงให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสร้างความสามัคคีกับทุกฝ่ายในพื้นที่  โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำลาบจิ้นลีลา การประกวดแตงไทย การจัดสวนหย่อม ทั้งนี้ ได้สร้างขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี แก่ทุกภาคส่วนทุกภาคี ของตำบลวังธง เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่อไป

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่