(มีคลิป)อบต.ทุ่งน้าวร่วมกับสมาคมกู้ภัยสองรวมใจจัดอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนตำบลทุ่งน้าว

194
41
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดย งานกู้ชีพทุ่งน้าว ภายใต้การมอบหมายของ นางสาวลภัสนันท์  พัชรภานนท์ชัย นายก อบต.ทุ่งน้าว  ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยสองรวมใจ จังหวัดแพร่ ฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ประชาชนตำบลทุ่งน้าว

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตัวเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ชีพของ อบต.ทุ่งน้าว ให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที

และขอขอบคุณ ส.ส.เอกการ  ซื่อทรงธรรม ที่มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย