เชิญร่วมงานสัมมนากับสถาบันการสร้างจัดโครงการ Cap-Corner Stone ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติที่จ.แพร่

67
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ เจริญพรว่า สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) Nation-Building Institute (NBI)

จัดสัมมนาพิเศษแพร่สร้างชาติและโครงการ Cap-corner Stone เพื่อการสร้างชาติ ณ เมืองแพร่วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา08.30-09.00 น.ลงทะเบียนเข้างานสัมมนา

เวลา09.00-09.05 น.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาโดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์  ผู้อำนวยการหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

เวลา09.05-09.40 น.กล่าวเปิดงานสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความคาดหวังการพัฒนาจังหวัดแพร่” โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เวลา09.40-10.00 น.กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและยุทธศาสตร์ของ อบจ.แพร่กับการพัฒนาจังหวัดแพร่” โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

10.00-11.45 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาจังหวัดแพร่เพื่อการสร้างชาติ”โดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานสถาบันการสร้างชาติที่ปรึกษาการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565

เวลา11.45-12.00 น. การทำงานพัฒนาจังหวัดแพร่สร้างชาติร่วมกับสถาบันการสร้างชาติพระโกศัยเจติยารักษ์, ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

เวลา13.00-13.11น. นำเสนอความเป็นมาและภาพรวมของโครงการ Cap-Corner Stone ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติโดยนายวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าบริหาร คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) รุ่นที่ 12 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิ้มลิ้ม พิ้มเพรา จำกัด

เวลา14.45-15.45 น. นำเสนอโครงการ Cap-Corner Stone ช่วงที่ 2 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12

เวลา 15.45-16.00 น.กล่าวปิดงานสัมมนาโดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมที่ปรึกษาการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565   เวลา 16.00 น.ปิดงานการสัมมนา

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดยการลงทะเบียนทางออนไลน์ได้และร่วมสัมมนาวันที่ 17 มกราคม 2565 ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว

ลิ้งค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา https://forms.gle/MRiND6TXqWt9ncXE6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่