เทศบาลเมืองแพร่ จัดห่มผ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

35
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และนายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุ

ตามโครงการห่มผ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยวันนี้เป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุแก่วัดสวรรคนิเวศ วัดต้นธง วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) และวัดศรีบุญเรือง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี

ซึ่งผ้าห่มพระธาตุถือเป็นสื่อนำจิตใจของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่