เทศบาลเมืองแพร่ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยให้กับร.ร.ในสังกัด

36
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่พบปะคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล

โดยมีสิบเอกอนันต์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เป็นผู้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อัคคีภัย

เป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัย วิธีการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญแก่ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสบภัยในการอพยพหนีไฟ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่