หมออุ๋ย!ชัดเจนหนึ่งเดียวส.ส.แพร่ โหวตเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

643
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

หมออุ๋ย เป็น ส.ส.แพร่ เพียงคนเดียวที่เห็นชอบ กับการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชน 1.35 แสนคน เพื่อตัดวงจรการสืบทอดอำนาจเผด็จการ แต่ก็แพ้โหวต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อลงมติรับหลักการวาระที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. วันที่ 17 พ.ย.64 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหายกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279 โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,257 คนเป็นผู้เสนอ

โดยที่ประชุมรัฐสภาโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มติไม่รับหลักการ 473 ต่อ 206 คะแนน แยกเป็น รับหลักการ ส.ส. 203 คะแนน สว. 3 คะแนน ไม่รับหลักการ ส.ส. 249 คะแนน ส.ว. 224 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 3 เสียง ส.ว. 3 เสียง รวมคะแนนทั้งหมด รับหลักการ 206 คะแนน ไม่รับ 473 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง นั้น

หลังการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ หมออุ๋ย หรือ นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.แพร่ ได้รับเสียงชื่นชมจากคอการเมือง และผู้รักประชาธิปไตย อย่างมาก เนื่องจาก หมออุ๋ย เป็น ส.ส.แพร่ เพียงคนเดียว ที่เห็นชอบกับการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในครั้งนี้ ถือเป็น ส.ส.แพร่ เพียงคนเดียวที่ยืนข้างประชาชน อีกทั้งแสดงจุดยืนว่า จะไม่ยอมทิ้งอุดมการณ์ไปแทบเท้ากลุ่มเผด็จการ และไม่ทรยศต่อคะแนนเสียงที่ชาว จ.แพร่ มอบให้ไปเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน และเป้นอีกครั้งที่ หมออุ๋ย ไม่ทำให้ชาวแพร่ผิดหวัง

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณา มีอีกชื่อว่า “รื้อระบอบประยุทธ์” ที่มีข้อเสนอมุ่งหมายจะจัดการกับประเด็นปัญหาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ที่ถูกมองว่าเป็นการ “สืบทอดอำนาจเผด็จการ” แต่ก็ถูกโหวตคว่ำตามที่เป็นข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่