ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัวจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นทำขนมไทยให้กลุ่มแม่บ้านสำเภา

39
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (การทำขนมไทย) โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ (กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสำเภา) กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสำเภา หมูที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ในการจัดโครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับสตรีและครอบครัว และสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสอนการขายออนไลน์โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม “แอ่วเหมืองหม้อ น้อน้องน้อ” ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่