ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่เขต2 คนเมืองแพร่หม่าหินเกิดกับต้าเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.แพร่เขต2

212
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.เขต 2ได้เข้ารับตำแหน่ง  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายสันติชัย บัวทอง อดีตผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เกษียณอายุราชการ ในการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้มีบุคคลในแวดวงการในจังหวัดแพร่ไปร่วมแสดงความยินดีและกล่าวแสดงความยินดีกล่าวคือ

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่  นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย อดีตผอ.วชช.แพร่ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีตผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ อดีตผอ.ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ นายสุขุม กันกา ผช.อธิการบดีมจร.วิทยาเขตแพร่  นายทวี มะทะ นายกสมาคมผู้บริหารอ.เมืองแพร่ นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล อดีตผอ.ร.ร.บ้านนาตุ้ม

นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้มีเกียรติจำนวนมากแสดงความยินดีในการรับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ของ ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว ณ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพแ.แพร่ เขต 2 มีประวัติการรับราชการ ดังนี้

18  มิถุนายน  2527    ครู 2    โรงเรียนบ้านนาพราน สปอ.วังทอง  สปจ.พิษณุโลก

27  พฤศจิกายน  2535    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ  สปอ.นครไทย  สปจ.พิษณุโลก

18  พฤษภาคม  2541    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาตอน สปอ.ชาติตระการ  สปจ.พิษณุโลก

1  กุมภาพันธ์  2542     อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก สปอ.เด่นชัย  สปจ.แพร่

1  ตุลาคม  2544      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก  สปอ.เด่นชัย  สปจ.แพร่

1  กุมภาพันธ์  2551      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

30  มีนาคม  2552    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2

26  มีนาคม  2553    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

18  เมษายน  2561    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

1  ตุลาคม  2564    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่